Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens sectie 7, paragraaf 1, van het Duitse “Telemediengesetz” (TMG) onder de algemene Duitse wetten verantwoordelijk voor de inhoud van onze eigen website. Als informatie die op illegale activiteit duidt op onze website opgeslagen is, zijn wij volgens paragraaf 8-10 van het TMG echter niet verplicht om toezicht hierover te houden. Dit heeft geen invloed op de verplichtingen die volgens de algemene wetgeving gelden met betrekking tot het verwijderen van, of blokkeren van toegang tot, informatie.  Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk nadat een concrete wetsovertreding aangetoond is. Als een wetsovertreding aangetoond wordt, zullen wij de betreffende content direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derde partijen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en nemen hiervoor daarom geen aansprakelijkheid op ons. De desbetreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte websites. Voorafgaand aan het linken van deze websites hebben wij ze gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Deze hebben wij op dat moment niet gevonden. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites is echter niet redelijk zonder concrete aanknopingspunten voor wetsovertredingen.  Als een wetsovertreding bij ons bekend wordt, zullen wij de betreffende links direct verwijderen.

Copyrightwetten

De door de auteur opgestelde inhoud wordt beschermd door de Duitse copyrightwetten. Schriftelijke toestemming van de betreffende auteur is nodig voor het dupliceren, bewerken, verspreiden of een andere soort van verwerken van de inhoud die buiten de grenzen van de copyrightwet treedt. Het maken van downloads of kopieën van deze website is niet toegestaan. Als inhoud van de website niet door de aanbieder is opgesteld zijn de copyrightwetten van de derde partij in acht genomen. Inhoud van derde partijen is als zulke gemarkeerd. Mocht u toch een copyrightwetsovertreding tegenkomen, willen wij u vragen om dit met ons te delen. Als een dergelijke wetsovertreding bij ons bekend wordt, zullen wij de betreffende content direct verwijderen.