EEN KLEINE INSPANNING MAAKT EEN GROOT VERSCHIL

ONZE WEG NAAR DUURZAAMHEID

ONZE CO2-VOETAFDRUK, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

MEDIAAN GREEN INITIATIVE

Bij Mediaan geloven we niet alleen dat technologie een verschil maakt, maar we geloven ook dat duurzaam zijn een enorm verschil maakt voor de toekomst van onze wereld.

Van alle uitdagingen die onze planeet bedreigen, staan duurzaamheid en klimaatverandering hoog op de lijst. Om onze CO2-voetafdruk als organisatie te verkleinen, hebben wij een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld, het Mediaan Green Initiative.

Wat houdt dat precies in? Kort gezegd willen we de CO2-uitstoot die we hebben opgebouwd, als gevolg van de kilometers die we afleggen en het verbruik van onze kantoren, verminderen. Het is tijd om actie te ondernemen!

WAAROM VINDEN WE DUURZAAMHEID BELANGRIJK?

FACTS & FIGURES

AFGELEGDE AFSTAND

Sinds 1751 is wereldwijd meer dan 1,5 triljoen ton CO2 uitgestoten. Dit heeft bijgedragen aan de klimaatverandering die nog meer schade veroorzaakt aan mens en natuur. In 2021 legden bedrijfsauto’s geregistreerd onder Mediaan 1.551.000 km af, oftewel 189 ton aan CO2-uitstoot.

VERWARMING (GAS)

De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt klimaatverandering door warmte vast te houden, maar draagt ook bij aan ademhalingsproblemen door rook en luchtvervuiling. In 2021 verbruikte Mediaan 6.000 M3 gas, wat gelijk staat aan 11 ton CO2.

ELEKTRICITEIT

Circa 40% van de CO2-uitstoot wereldwijd is afkomstig van de elektriciteitsopwekking door verbranding van fossiele brandstoffen. In 2021 consumeerde Mediaan 40.000 kWh, wat overeenkomt met 26 ton CO2-uitstoot.

SMALL THINGS MATTER

ONZE MAATREGELEN

Hieronder staan enkele maatregelen die wij hebben genomen om de impact van Mediaan op de planeet te beperken en om onze CO2-voetafdruk als bedrijf te verkleinen:

Samen met ons zusterbedrijf AMIS hebben we 21 sensoren geïnstalleerd in ons kantoor in Heerlen. Deze sensoren zijn in staat om temperatuur, lichtintensiteit, beweging en luchtvochtigheid vast te leggen. Op basis van de verzamelde data kunnen we bijvoorbeeld ons verwarmingsschema optimaliseren voor maximale energie-efficiëntie. Sinds kort hebben we ook toegang tot data van onze slimme meter, waarmee we per minuut (bijna real-time!) kunnen zien wat ons gas- en elektriciteitsverbruik is. Daarnaast kunnen we de energie die wordt opgewekt door onze zonnepanelen monitoren. We zijn momenteel bezig om al deze data in een database te zetten, die vervolgens zal worden omgezet in een gebruiksvriendelijke visualisatie. Zo krijgen we een duidelijk overzicht van ons CO2-verbruik en kunnen we passende acties ondernemen om dit te verminderen.

De ideale oplossing op lange termijn is een automatische slimme oplossing die ons kan helpen onze CO2-voetafdruk te verminderen. We werken continu aan dit project en zullen regelmatig updates geven. Blijf op de hoogte om meer informatie te krijgen over dit project!

Ondanks dat het niet verplicht is, moedigen wij onze medewerkers altijd aan om voor een hybride of een elektrische auto te kiezen. In vergelijking met benzine- of dieselauto’s stoten hybride en elektrische voertuigen minder broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen uit.

Om dit initiatief nog beter te ondersteunen hebben we e-laadstations geïnstalleerd bij onze kantoren. Momenteel is 10% van ons wagenpark volledig elektrisch en 10% hybride. Om onze toewijding aan duurzaamheid te versterken, hebben we deze zomer onze e-laadinfrastructuur op ons kantoor in Heerlen uitgebreid. We hebben nu in totaal 17 oplaadpunten beschikbaar op al onze kantoorlocaties!

Ons doel is om de overgang naar elektrische en hybride voertuigen zo naadloos mogelijk te laten verlopen en een groenere woon-werkcultuur onder onze werknemers te bevorderen.

In India is een aanzienlijk deel van de plattelandsbevolking, bestaande uit 800 miljoen mensen, nog steeds afhankelijk van open vuur om te koken. Deze traditionele manier van koken heeft niet alleen een negatieve impact op het klimaat, maar ook op de volksgezondheid. Sinds begin 2022 neemt Mediaan deel aan het project “Schoon koken met biogas” van FairClimateFund.

Dit project helpt gezinnen op het Indiase platteland om over te schakelen van koken op open vuur naar een nieuwe schone manier van koken met biogas. Zo krijgen gezinnen op het platteland van India toegang tot een 100% duurzame en schone manier van koken. Dankzij dit project kunnen we in totaal 226 ton CO2-uitstoot compenseren.

In samenwerking met Trees for All steunt Conclusion het Brabants Landschap om landbouwgrond te transformeren door 29.000 bomen te planten in de buurt van Bergen op Zoom. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem met een omvang van acht hectare, onder de naam Conclusion Impact Forest. Dit project combineert verschillende doelen zoals het compenseren van CO2-uitstoot, het verbeteren van bestaande bossen, het tegengaan van verdroging en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor groene recreatie in de buurt van Bergen op Zoom. Meer informatie over dit project kun je hier terugvinden.

Naast het compenseren van onze voetafdruk zoeken we ook naar mogelijkheden om onze CO2-uitstoot te verminderen. In maart 2022 hebben we 140 zonnepanelen geïnstalleerd op ons kantoor in Heerlen. Dit zal jaarlijks 51.917 kWh produceren en het volledige elektriciteitsverbruik van ons kantoor compenseren.
Het is voor sommige mensen niet zo gemakkelijk om het papierverbruik volledig af te schaffen. Ondanks dat een groot deel van de vezels – die bij de papierproductie worden gebruikt – wordt gerecycled, blijft dit toch een verspilling omdat mensen geneigd zijn papier maar één keer te gebruiken. Bovendien verbruikt de papierproductie enorme hoeveelheden energie en water. Daarom moedigen wij een minimaal verbruik van papier in onze kantoren aan en kiezen wij meer voor digitale documenten. Onze ideale situatie zou zijn om van een “papierlicht” naar een “papierloos” kantoor te gaan.

ONZE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Voorlopig ligt onze focus op het stimuleren van milieuvriendelijke gewoonten op de werkvloer. We zullen ook kijken naar hoe IoT ons kan helpen slimme oplossingen te bieden voor een beter energiebeheer. Verder onderzoeken we ook de mogelijkheden om samen met onze klanten duurzame technische oplossingen te creëren!

CONTACT

LET’S TALK!

Of je nu je idee wilt bespreken of samen met Mediaan wilt werken aan milieuvriendelijke IT-oplossingen, neem gerust contact met ons op!

NEEM CONTACT OP