Project Description

GEAUTOMATISEERD EN VERBETERD PROCES

EEN ROBUUSTE, SCHAALBARE &
TOEKOMSTBESTENDIGE DATA WAREHOUSE

IN HET KORT

Één van onze klanten is een verzekeraar die unieke oplossingen biedt op het gebied van gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim in de hele EU. Ze werken nauw samen met partners die rechtstreeks contact hebben met eindgebruikers. Vanwege hun uitgebreide klantenbestand is het cruciaal om goed onderbouwde beslissingen te nemen en nauwkeurige data-inzichten te verkrijgen. Daarom hebben we een team samengesteld, bestaande uit een Data Visualization Expert, Data Engineer, Solution Architect en Project Manager, om een robuust en toekomstbestendig data warehouse te bouwen. Ons team heeft intensief samengewerkt met hun data-analist en stakeholders om ondersteuning te bieden op het gebied van data engineering, cloud ontwikkeling, projectbeheer, Power BI-dashboard ontwikkeling en solution architectuur.

Dit project biedt een end-to-end oplossing; van het verzamelen van ruwe data tot het visualiseren van inzichten op een Power BI dashboard. Dit alles met als doel om de klant te voorzien van onderstaande voordelen:

  • Een data warehouse met een geautomatiseerd dashboard dat betrouwbare en actuele inzichten levert, altijd en overal beschikbaar.

  • Snelle detectie en aanpak van problemen door grondige controle van de data.

  • Consolideren en vergelijken van gegevens uit diverse bronnen, zoals Excel en SQL, en deze omzetten naar één uniform formaat.

  • Analyseren van verschillende tijdsperiodes en trends om toekomstige voorspellingen te doen.

HET CONCEPT

Een robuust en effectief data warehouse vereist een goed gestructureerde datapijplijn voor het extraheren, transformeren en voorbereiden van data. Door een geautomatiseerde datapijplijn op te zetten, hebben we de noodzaak voor handmatig coderen en schoonmaken van data geëlimineerd. Bovendien hebben we een standaard datamodel ontworpen om uniforme rapporten te genereren. Deze rapporten worden vervolgens gevisualiseerd op een Power BI dashboard. Belangrijk is dat het hele data warehouse op Azure draait, waardoor het toekomstbestendig en schaalbaar is.

THE CHALLENGE

Onze klant wil inzicht in al hun data bronnen, die vaak verschillende formaten hebben. Ze willen er zeker van zijn dat ze de juiste informatie vergelijken. Om dit te bereiken, moesten we ervoor zorgen dat het centrale data warehouse automatisch verschillende data bronnen (zoals Excel-bestanden en SQL-databases) verwerkt, deze vertaalt naar één uniform formaat en de gegevens klaarmaakt voor rapportage. Voor een verzekeraar is accurate informatie van vitaal belang. Onze klant wil automatisch rapporten kunnen genereren die een overzicht geven van hun inkomsten en uitgaven, inclusief premie-inning, claimterugbetalingen en de geldigheid van eerdere claims. Het minimaliseren van handmatige gegevensverwerking is daarom essentieel om fouten te voorkomen. Bovendien moesten we ervoor zorgen dat er talloze checks werden uitgevoerd om een foutloze verwerking van claims en nauwkeurige administratie bij al hun partners te waarborgen.

GEAUTOMATISEERD EN VERBETERD PROCES

Voorheen moest onze klant de data die ze van hun partners ontvingen handmatig verwerken. Gelukkig is dat nu niet meer nodig, omdat het proces als volgt is geautomatiseerd:

MEDIAAN IN ACTION

Tijdens dit project stelden we een team samen, bestaande uit een Data Visualization Expert, Data Engineer, Project Manager en Solution Architect. Ons team heeft intensief samengewerkt met de data-analist van de klant en hun stakeholders, die de eindgebruikers van het dashboard vertegenwoordigen.

  • Data Factory om geautomatiseerde datapijplijn te bouwen met behulp van een eenvoudige interface.
  • Azure voor het hosten en beheren van de toegang.

  • Power BI om data te visualiseren in dashboards, zodat klanten snel een actueel overzicht krijgen en in hun data kunnen duiken.

RESULTATEN

Met een robuust data warehouse hebben besluitvormers eenvoudig toegang tot zowel recente als historische data. Hierdoor krijgen ze een overzicht van hun uitgaven en inkomsten, zoals verwachte premies, verwachte claims en de status van verzekeringsclaims uit voorgaande jaren. We zorgen ook voor een hoge data kwaliteit door verschillende checks te integreren in geautomatiseerde datapijplijn. Deze checks hebben verschillende functies en volgen verschillende bedrijfsregels, zoals het uniformeren van datum formaten, het verifiëren van de aanwezigheid van specifieke kolommen in Excel-bestanden en het afdwingen van beperkingen (zoals een maximale schadeduur van 1 jaar). Dankzij dit robuuste data warehouse kan onze klant snel goed onderbouwde beslissingen nemen en hun prestaties beter begrijpen. Het biedt ook de mogelijkheid om in de toekomst andere innovatieve en geavanceerde data science technologieën te implementeren.

WIL JE MEER WETEN?

ANDERE PROJECTEN