Project Description

HEALTHCARE

BUSINESS TRANSFORMATIE

IN HET KORT

Gedreven door digitalisering en de introductie van agile werkmethodieken zijn IT-gebieden onderhevig aan permanente verandering. Dit geldt met name voor wereldwijd actieve bedrijven die sterk zijn gegroeid door investeringen en daardoor een zeer heterogeen applicatie- en IT-proceslandschap hebben.

Onze klant, een wereldwijd actief HealthCare-bedrijf, wilde het IT-landschap in Europa en de VS fundamenteel harmoniseren. Dit vergt een verandering van oplossingen op lokaal en regionaal niveau naar internationaal te hanteren normen én een scherpe focus op activiteiten die resulteren in een duidelijk concurrentievoordeel.

Dankzij onze uitgebreide ervaring in complexe IT-transformaties, evenals strategische organisatieontwikkeling en verandermanagement programma’s, werd het Mediaan team ingeschakeld. Onze experts op het gebied van bedrijfstransformatie hebben onze klant ondersteund bij:

 • Creëren van het functie-, proces- en organisatieontwerp
 • Planning en implementatie van een verandermanagement stappenplan
 • Planning en implementatie van de transitie
 • Aanpassing van het bestaande bedrijfsmodel
 • Het uitvoeren van een intern auditprogramma

HET CONCEPT

De initiële vraag luidde: hoe ondersteunen we de kernactiviteiten van het bedrijf met behulp van toekomstbestendige IT? Om deze vraag te beantwoorden zijn verschillende vormen van organisatie- en samenwerkingsmodellen geëvalueerd. Het uiteindelijk gekozen en geïmplementeerde samenwerkingsmodel verlaagt de kosten, verhoogt de productiviteit en de stabiliteit. Dit komt doordat we de uitvoering van de IT-capaciteiten op effectieve wijze onderverdeeld hebben: enerzijds in-house en anderzijds door een strategische partner.

DE UITDAGING

Dankzij het project is de klant nieuwe wegen ingeslagen. Tot op heden was er nog nooit samengewerkt met een managed service partner uit een “low cost” land. De geoutsourcete rollen en processen waren het minst gedefinieerd en geharmoniseerd, en uiteindelijk bestond de IT-infrastructuur uit diverse lokale of regionale applicaties.
Naast het overdragen van verantwoordelijkheden aan een managed service partner moest ook de mindset worden veranderd. Open staan voor nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe partners, evenals de bereidheid om los te breken van oude, traditionele en geliefde manieren van werken waren een dwingende voorwaarde voor het succes van het programma.

MEDIAAN IN ACTIE

De oplossing was gebaseerd op de nauwe integratie van een top-down en een bottom-up benadering. Aanvankelijk bepaalde slechts een kleine groep leden van het senior management het framework. In de opvolgende stappen vulden de werknemers van het bedrijf, en de managed service partner, dit raamwerk aan met details en brachten ze het tot “leven”. Stap voor stap werden grotere delen van de organisatie opgenomen in het ontwerp van de toekomstige organisatie- en samenwerkingsmodellen. Tijdens samenwerkingsworkshops werden use cases ingezet om de samenwerking van de nieuwe opzet te oefenen en om antwoorden op openstaande vragen te vinden. Ons team heeft onze klant op de volgende gebieden kunnen helpen:

 • Creatie van een organisatieontwerp en introductie van de nieuwe organisatie

 • Opstellen en implementeren van een veranderingsmanagement roadmap

 • Introductie van een nieuw geharmoniseerd rolmodel

 • Planning en implementatie van de transitie en controle van de overdrachtsactiviteiten tussen de werknemer

 • Herziening van het bestaande operatiemodel en een stapsgewijze introductie van de nieuwe procedures met behulp van workshops
 • Opstellen van samenwerkingsrichtlijnen voor de waardeketen kernprocessen
 • Planning en pilots van trainingen
 • Ondersteuning van de interne programma-audit/strong>

RESULTATEN

Onze klant heeft besloten alle IT-gebieden grondig te herstructureren; het applicatielandschap evenals het partnermodel, de organisatiestructuur en -omvang en uiteindelijk ook het operationele model. Dankzij onze ervaring in complexe transformatieprojecten konden we onze klanten van de oude naar de nieuwe wereld leiden; zonder mensen, taken, verantwoordelijkheden of applicaties te verliezen en zonder merkbare prestatieverliezen voor de interne stakeholders. Hierdoor was onze klant niet alleen in staat om de ambitieuze besparingsdoelen te bereiken, maar legde hij ook de basis voor vervolgstappen vooruit naar efficiëntie en behendigheid.

WIL JE MEER WETEN?

ANDERE PROJECTEN