Project Description

HET “GROWTH INSIGHTS” PROJECT

DSM

IN HET KORT

DSM is een wereldwijde, doelgerichte, op wetenschap gebaseerde onderneming die actief is op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaam leven. Het bedrijf heeft sinds 1902 zijn hoofdkantoor in Heerlen en heeft meer dan 20.000 mensen in 50 landen in dienst. DSM’s wetenschappelijke expertise en innovatiekracht bieden een antwoord op enkele van ’s werelds grootste uitdagingen.

Drie jaar geleden is DSM gestart met een data science center of excellence, waar top Data Scientists nieuwe business opportunities ontdekken en daarnaar handelen. Telli van der Lei en Rob den Rooijen maken al sinds het begin deel uit van het centrum en zijn de drijvende krachten achter een project dat in 2020 is gestart. Dit project heeft als doel om enorme hoeveelheden data te gebruiken, om de wereldwijde commerciële organisatie van de Human Nutrition business unit in staat te stellen verkoopkansen te identificeren en te implementeren. Vanwege de omvang van het project hebben ze Mediaan Conclusion gevraagd om tijdens dit project extra technische expertise te leveren.

Ons team van Data Scientists hielp DSM om een interactieve tool te creëren met een intuïtieve UX in de vorm van een Power BI-dashboard. Dit dashboard is toegankelijk voor alle verkoop- en accountmanagers op het gebied van menselijke voeding over de hele wereld. Het biedt gebruikers de laatste inzichten met betrekking tot verkoopkansen bij bestaande en nieuwe klanten en trends in relevante markten. Binnen enkele weken heeft het dashboard geholpen om kansen te ontdekken die hebben geleid tot omzetstijgingen van meerdere miljoenen! Het is het vermelden waard dat het dashboard op dit moment het op twee na meest gebruikte dashboard is binnen het hele bedrijf. Tijdens de ontwikkeling van deze BI-tool heeft ons team DSM als volgt geholpen:

 • Data engineering & acquisition

 • Data modeling
 • Data mining
 • Dashboarding met Power BI

HET CONCEPT

Het doel is om Sales en Account Managers wereldwijd te voorzien van een tool die interne en externe gegevens harmoniseert, op een uniforme manier presenteert, interactieve functionaliteiten bevat om sales validatie mogelijk te maken en integreert met bestaande processen en tools, om de gevalideerde opportunities uit te voeren. Een dergelijke tool vermindert de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan het handmatig creëren van eenmalige rapporten en analyses, waardoor een hogere standaard van datakwaliteit wordt gegarandeerd.

DE UITDAGING

Omdat deze tool bedoeld is voor verschillende bedrijfsunits wereldwijd, was het verzamelen van requirements en data een significante uitdaging. We moesten een datamodel creëren dat de relevante dimensies – die varieerden per regio – zou inkapselen en een dashboard creëren dat elke regio in staat zou stellen om in het gewenste detailniveau te duiken. Om de impact van de tool te meten, moesten we de tool koppelen aan hun interne CRM-systeem. Dit systeem houdt de sales acties bij en koppelt die gegevens vervolgens terug naar het dashboard. Op deze manier kunnen gebruikers het dashboard actief updaten terwijl ze de tools gebruiken waaraan ze gewend zijn.Tot slot vereiste de tool frequente verversingen, controles van de datakwaliteit en een eenvoudige manier om te worden onderhouden wanneer het project zou aflopen.

MEDIAAN IN ACTIE

Het succes van het project was voor DSM de aanleiding om het Mediaan Conclusion-team op te schalen van twee naar vijf Data Scientists. Het succes komt voort uit een wereldwijde samenwerking tussen Mediaan Conclusion, de technische experts van DSM, en Product Owners uit verschillende landen.
Om de best mogelijke oplossing te bieden, hebben we tijdens het project gebruik gemaakt van de volgende technologieën en technieken:

 • Redshift
 • Python
 • Microsoft Flow and PowerApps
 • PowerBI
 • SQL

DSM AAN HET WOORD…

“Door de COVID-19 pandemie was dit het eerste project ooit waar we elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet. Het door Mediaan Conclusion geleverde team paste perfect bij onze experts. Dankzij de proactieve houding zijn we in staat geweest om op een agile manier te leveren en hebben we sales in staat gesteld om grote business value te creëren.”
Telli van der Lei en Rob den Rooijen, DSM

TOEKOMSTPERSPECTIEF

DSM wilde de eindgebruikers actief betrekken bij de ontwikkeling, om ze te laten wennen aan de nieuwe data en het nieuwe systeem, voordat ze overgingen naar meer geavanceerde onderwerpen. Het vertrouwen is opgebouwd en de betrokkenheidsgraad is hoog, dus andere spannende data science-functionaliteiten en predictive analytics zullen worden toegevoegd. Het project heeft een vruchtbare basis gelegd voor een lange termijn samenwerking. Wij verheugen ons!

RESULTATEN

 • Samen met DSM zijn we erin geslaagd om een interactieve BI-tool te creëren in de vorm van een Power BI-dashboard dat wereldwijd door honderden gebruikers wordt gebruikt.
 • Nieuwe businesses die miljoenen dollars waard zijn, kunnen snel worden geïdentificeerd.
 • Het dashboard staat in de top 3 van meest gebruikte dashboards binnen het bedrijf.
 • Het systeem is volledig geautomatiseerd; de verversingen zijn geautomatiseerd, zodat DSM het onderhoud zelf kan doen.
 • Zowel Mediaan Conclusion als DSM hebben best practices van elkaar geleerd.
 • Het mooiste hieraan is dat we alles aan elkaar hebben gelinkt. Als gebruikers bijvoorbeeld een opportunity zien in het dashboard, kunnen ze daar feedback op geven, die vervolgens wordt opgenomen in het dashboard en de interne systemen. Zo kan het dashboard een meetbare meerwaarde bieden.

WIL JE MEER WETEN?

ANDERE PROJECTEN