Project Description

ENERGIESECTOR

IT-ARCHITECTUUR

IN HET KORT

Als er één sector in Duitsland voor een enorme uitdaging staat, dan is het wel de energiesector. De overstap naar duurzame energiebronnen brengt enorme veranderingen met zich mee. Niet alleen in netwerktopologie, maar ook in business- en betalingsmodellen. Om deze reden wilde een Duitse energieleverancier voor een nieuwe IT-architectuur eMobility te gaan!

Het doel van de nieuwe architectuur is om de ontwikkeling, marketing, levering, facturering en uiteindelijk de werking van nieuwe businessmodellen mogelijk te maken. Ons team heeft een IT-landschap ontwikkeld dat zich aanpast aan de snelle aard van bedrijfsleven en rekening houdt met de speciale features van de infrastructuur. Tijdens dit project hebben we onze klant op verschillende gebieden ondersteund:

  • Het identificeren en verrijken van use cases voor B2B en B2C
  • Het opstellen van een IT Capability Map
  • Het identificeren van relevante processen en IT-mogelijkheden
  • Het toevoegen van speciale features die processen en applicaties ondersteunen

HET CONCEPT

Ons team gebruikte de zogenaamde “business capabilities” als building blocks om de IT-mogelijkheden te definiëren. Deze stap is cruciaal om de dynamische ontwikkelingen van businessmodellen te ondersteunen. Elk project bestond uit individuele building blocks en multi-project management werd ingezet tijdens het opstellen van de IT-roadmap. Tegelijkertijd met de veranderingen in de businessmodellen, heeft ons team een IT-architectuur ontworpen die aan alle requirements van de professionele eMobility-providers, de oplaadpunt-providers en de particuliere gebruikers voldoet.

DE UITDAGING

De uitdaging van dit project was het ontbreken van referenties betreffende de nodige requirements voor een nieuw IT-platform binnen de energiesector. Real-time billing, virtual provider billing, rating en tegoedbonmodellen waren relatief onbekende gebieden. Er waren geen market-ready software producten voorhanden en het was ook onduidelijk welke use cases in de toekomst gebruikt worden.

MEDIAAN IN ACTIE

Door jarenlange ervaring met vergelijkbare uitdagingen kon ons team marktkansen aantonen en de klant, stap voor stap ,naar een oplossing leiden. Onze ervaring in de telecommunicatiemarkt stelde ons in staat om relevante use cases voor zowel de B2B- als B2C te identificeren. Met behulp van blauwdrukken als Telecom Operation Map (eTOM) en Telecom Application Map (eTAM) was het makkelijk om de relevante processen en IT-mogelijkheden te identificeren en aan te passen volgens de specifieke kenmerken van de energiesector.

RESULTATEN

Dankzij onze oplossing heeft de klant nu een IT-architectuur die aan de meest uiteenlopende eisen voldoet: een B2B-infrastructuur en de bijbehorende serviceprocessen, voor professionele eMobility-providers of oplaadpunten-providers en een B2C-infrastructuur voor eigenaren van privé-laadstations. Met behulp van de door ons ontwikkelde IT-Capability Map en de proces- en applicatieblauwdruk kan men snel en flexibel het IT landschap aanpassen aan de snel ontwikkelende businessmodellen.

WIL JE MEER WETEN?

ANDERE PROJECTEN